Reklamacje i Zwroty

Reklamacja i zwroty

  1. Na zakupiony towar udzielamy 12-miesięcznej rękojmi, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta.
  2. Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w formacie, rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego montażu.
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego (Klienta), jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał Klienta sklep, albo jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na produkt nowy.
  4. Reklamacje są uznawane, jeśli Klient w przeciągu 7 dni od momentu dostarczenia towaru zgłosi  pisemnie e-mailem na adres: reklamacje@rajskiewnetrza.pl lub pocztą (na adres siedziby Sklepu) zauważalną wadę towaru czy błędną dostawę.
  5. Jeżeli  sklep rajskiewnetrza.pl dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.
  6. Przed położeniem tapety na ścianie prosimy o jej sprawdzenie – czy nie ma widocznych uszkodzeń, rys itp. W tym celu dobrze jest rozwinąć bryty i ułożyć je na płaskiej powierzchni w odpowiedniej kolejności. Za sprawdzenie produktu odpowiada Kupujący.
  7. Tapetę przed klejeniem należy sprawdzić pod kątem ewentualnych wad materiałowych, kolorystycznych itp. – w przypadku wykrycia nieprawidłowości, należy zrobić dokumentację fotograficzną – będzie to podstawą do złożenia reklamacji.
  8. Jeżeli dostarczona paczka posiada widoczne ślady uszkodzenia lub otwierania istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony. W takim przypadku zaleca się zgłoszenie tego faktu kurierowi w trakcie dostawy i spisanie protokołu szkody w jego obecności. Zalecana jest w takim przypadku odmowa przyjęcia takiej przesyłki oraz skontaktowanie się z Sklepem.
  9. Istnieje ograniczone prawo do zwrotu zakupionych towarów z racji ich przygotowania pod konkretne wymiary podane przez Klienta.

UWAGA!

Wszelkie zastrzeżenia i uwagi po naklejeniu fototapety nie będą rozpatrywane.