1. Na zakupiony towar udzielamy 12-miesięcznej rękojmi, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta.

2. Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w formacie, rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego montażu.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego (Klienta), jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał Klienta sklep, albo jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na produkt nowy.

4. Reklamacje są uznawane, jeśli Klient w przeciągu 7 dni od momentu dostarczenia towaru zgłosi pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą zauważalną wadę towaru czy błędną dostawę.

5. Jeżeli sklep Rajskiewnetrza.pl dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.

6. Przed położeniem tapety na ścianie prosimy o jej sprawdzenie - czy nie ma widocznych uszkodzeń, rys itp. W tym celu dobrze jest rozwinąć bryty i ułożyć je na płaskiej powierzchni w odpowiedniej kolejności. Za sprawdzenie produktu odpowiada kupujący.

7. Tapetę przed klejeniem należy sprawdzić pod kątem ewentualnych wad materiałowych, kolorystycznych itp. - w przypadku wykrycia nieprawidłowości, należy zrobić dokumentację fotograficzną - będzie to podstawą do złożenia reklamacji.

8. Jeżeli dostarczona paczka posiada widoczne ślady uszkodzenia lub otwierania istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony. W takim przypadku zaleca się zgłoszenie tego faktu kurierowi w trakcie dostawy i spisanie protokołu szkody w jego obecności. Zalecana jest w takim przypadku odmowa przyjęcia takiej przesyłki oraz skontaktowanie się z Sklepem.

UWAGA! Wszelkie zastrzeżenia i uwagi po naklejeniu fototapety nie będą rozpatrywane.